Links – Historie

Danish Kings before 873

Prosopography of Anglo-Saxon England:

Hurstwic: vikingetidens våben og kampmetoder

  • View my profile on: